Over

Het ontstaan

Met groot enthousiasme, werd in 1908 het boek “Scouting for boys” van Baden- Powel ontvangen. Het boek leidde tot de oprichting van diverse jeugdbewegingen met het spel van verkennen als centrale thema. Ook in Ootmarsum was al vóór de Tweede Wereldoorlog sprake van een jeugdbeweging: de Jonge Wacht en afgaande op enkele reglementen en doelstellingen was daar de invloed van de kerk duidelijk merkbaar. In de oorlog werd de Jonge Wacht mede op bevel van de Duitse bezetter opgeheven. Gelukkig werd in 1945, enkele maanden na de bevrijding de draad weer opgepakt en slaagden enkele “pioniers” erin een groep jongens te interesseren voor “het spel van verkennen”. In 1975 werd de Stichting Scouting Ootmarsum opgericht.

 

De leiding

De leiding van de diverse groepen zorgt ervoor dat er een programma komt. Het is elke keer weer een hele prestatie om een zo gevarieerd mogelijk programma te creëren. Verder zorgt de leiding ervoor dat alles tijdens de groepsavonden en tijdens de kampen zo vlekkeloos mogelijk verloopt. De leiders gaan allemaal op cursus om zo ideeën op te doen bij andere scouting verenigingen. Er wordt op zo’n cursus van alles behandeld, waar je binnen de groep weer gebruik van kunt maken.

 

 

Het stichtingsbestuur

Scouting Ootmarsum heeft een stichting die o.a. over de huisvesting gaat. Deze mensen worden ook wel NDLG genoemd (Niet Direct Leiding Gevend). Deze mensen houden zich niet direct bezig met de groep, maar zorgen dat de randvoorwaarden voor het draaien van de groepen aanwezig zijn. Het is de leiding van de verschillende speltakken die hier invulling in geeft.